/music/.mp3 http://www.wdk.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 สมุดเยี่ยม

 ChatRoom

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 รวมรูปภาพ

ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรในโรงเรียน

โครงงาน/กิจกรรม

แบ่งปันการเรียนรู้

ผลงานในรอบปี

หน่วยงานราชการ ศธ.

สถิติ

เปิดเว็บ02/02/2011
อัพเดท22/05/2017
ผู้เข้าชม826,818
เปิดเพจ1,339,210

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ปีการศึกษา2555

รางวัลระดับนานาชาติ

1 ด.ช.กนกทัศน ขำทวี ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ได้รับคัดเลือกเข้าประชุม ที่ประเทศสหรับอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 13-18 ก.ค. 2555 (ได้รับเลือกเป็นผู้มีความเป็นเลิศด้านสติปัญญาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)

1 ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ รางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติMathematics Contest 201   ณ ประเทศสิงคโปร์ 8 ส.ค.55

1 ด.ญ.ณัฐนิชา บุญถาวร                           เหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบระดับประเทศ)

2 ด.ช.ธนวัฒน์ พัฒนา                               รางวัลชมเชย

3 ด.ช.ศักดิ์นฤน รัตนาไพบูลย์                      รางวัลชมเชย

4 ด.ญ.ณิชาพร นานานุกูล                          รางวัลชมเชย

5 ด.ญ.ลักษิกา บุญหมั่น                            รางวัลชมเชย

6 ด.ญ.สุประวีณ์ คชเกตุ                             างวัลชมเชย

 

รางวัลระดับชาติ

1. ด.ญ.วรวลัญช์ "สุมนารุจิรางค์         รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ           กรมการศาสนา 30 มี.ค.55

 

1. ด.ช.กนกทัศน ขำทวี                   การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 11 มิ.ย.55    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม

 

1. ด.ช.นัทสิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ          รางวัลที่ 2Speech Contest 2012ระดับป.4 - 9  การแข่งขันงาน National Speech Contest 2012  สพฐ. 9 ส.ค.55

1. ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงสวัสดิภากร       ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นด้าน ศาสนาและจริยธรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวฯ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีนางสาว

                                               ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ทำเนียบรัฐบาล  ประจำปี 2555   สำนักงานปลัดสำนัก 29/11/1955

1 ด.ช.กนกทัศน ขำทวี                   รางวัลดีเด่น การประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานพระเทพฯ "โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชนฯบริษัทนานมีจำกัด รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน   

                                               รางวัล 6,000  บาท   29 พ.ย.55

1. ด.ญ.ชนิสรา แดงฉ่ำ                    รางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตฯเพชรยอดมงกุฏ สพฐ.และมูลนิธิร่มฉัตร 18 - 19 ส.ค. 55

2. ด.ญ.ณัฐนิชา บุญถาวร

3. ด.ญ.ณัฐชย ทะเลทอง

 

1. ด.ช.สุขปวัฒน์ เมืองสมบัติ            คะแนนสูงสุดลำดับที่ 2 ของประเทศวิชาคณิตศาสตร์ บริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ก.ย.55   ระดับป. 2 - 3

 

1. ด.ญ.สุจิรา ระหว่างบ้าน                คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 2 ของประเทศวิชาคณิตศาสตร์ บริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ก.ย.55   ระดับป.6

 

1. ด.ช.สราวุฒิ นุชนารถ                  คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของประเทศวิชาคณิตศาสตร์ บริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ก.ย.55  ระดับป.5

2. ด.ญ.ปพิชญา เล็กพิทยา

1.ด.ช.สรวุฒิ กล่อมอำภา                คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์ บริษัททีอปเทสท์เซ็นเตอร์ จำกัด 25 ก.ย.55

2. ด.ญ.ปิโย สธนเสาวภาคย์             คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ระดับประเทศวิชาภาษาอังกฤษ บริษัททีอปเทสท์เซ็นเตอร์ จำกัด 25 ก.ย.55   ระดับ ป.1 - 3

1. ด.ช.กนกทัศน ขำทวี                  รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพ บริษัทชินคอร์ป อเรชั่น จำกัด(มหาชน)  ตามโครงการ "จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช

                                              รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินจำนวน 10,000 บาทและมอบให้ โรงเรียน 20,000 บาท29-พ.ย.-55

1. ด.ช.กนกทัศน ขำทวี                 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับป.4 - 6 การประกวดวาดภาพ ตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน"รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

                                             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 พ.ย.55  จำนวน20,000 บาท ณ สยามพาราก้อน กทม.

1. ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงสวัสดิภากร     ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   ประจำปี 2555 พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคาออมสิน สาขาใหญ่               

                                             กทม.   สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน 3 ธ.ค.55

1. ด.ญ.สหัสยา สายเสียงสด           เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้นป.4 -6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ   ครั้งที่ 62  สพฐ. 13 - 15 ก.พ.56

1. ด.ช.ณัฐกันต์ แสงนิล                อันดับที่ 1 ระดับประเทศ ระดับป.2-3เงินรางวัล 2,000 บาท โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพ

2. ด.ช.สุขปวัตน์ เมืองสมบัติ          วิชาคณิคศาสตร์(MATH GENIUS) ก.พ.56

 

1. ด.ช.ภูรินทร์ ศรีอุทารวงศ์           เหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี 2555 (วิชาวิทยาศาสตร์)

 

1. ด.ช.กวีพัฒน์ หุ่นศิริ                 เหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2555 (วิชาวิทยาศาสตร์)

2. ด.ญ.กุลจิราณัฎฐ์ ธัญญาพงษ์    

3. ด.ญ.ธรากร พัฒนจันทร์

 

1. ด.ช.ชยุตม์ สีเทา                  รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2555 (วิชาวิทยาศาสตร์)

2. ด.ญ.ณัฐนิชา บุญถาวร

3. ด.ญ.สหัสยา สายเสียงสด

 

1. ด.ญ.ชวัลนุช บุตรเนียม เหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2555 (วิชาคณิตศาสตร์)

2. ด.ช.นาวิน สังข์ทอง

3.ด.ญ.ปวีพร แย้มปราโมทย์

4. ด.ญ.สุชาวดี ร้อยแก้ว

 

1. ด.ช.ณัฐชนน สว่างแจ้ง รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (วิชาคณิตศาสตร์)

2. ด.ญ.ณัฐชยา ทะเลทอง

3. ด.ช.เดชบดินทร์ นฤภัย

4. ด.ช.ปิยะวัฒน์ วัฒโน

5. ด.ญ.พัชราวลัย บุรีเทศ

6. ด.ช.ภูมิพัฒน์ ปิ่นทอง

7. ด.ช.วรพล ปิติพัฒนะโฆษิต

 

1. ด.ญ.ชนัญชิดา พหุพันธ์ ผ่านการสอบรอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ สสวท.ระดับป.3 การคัดนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สอบ 17 พ.ย.55)

2. ด.ญ.ชุติกาญจน์ เรียนรู้

3. ด.ช.ธนาสรรค์ คำดี

4. ด.ญ.นันทนัท วงศ์สมุทร ประจำปี 2555

5. ด.ญ.ปาณิสรา เจริญยิ่ง

6. ด.ช.ภูผา โชคพระสมบัติ

 

1. ด.ช.กฤติน อาศจินดา     ผ่านการสอบรอบที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับป.3 สสวท.การคัดนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 (สอบ 17 พ.ย.55)

2. ด.ช.กษิดิสฐ์ พราหมณีโสภา

3. ด.ช.กานต์ดนัย ไชยโย

4. ด.ช.จักรภัทร สุขสมบูรณ์ธนา

5. ด.ญ.จิรัชญา เจริญเร็ว

6. ด.ญ.จุฑามาศ คำม่วง

7. ด.ญ.ชนิภา พราหมณ์น้อย

8. ด.ช.ชยพล หล้าแหล่ง

9. ด.ช.ณฐกฤต มากมิตร

10. ด.ช.ณฤทธ์กมล วงษ์สุทักษ์

11. ด.ช.ณัฐกันต์ แสงนิล

12. ด.ช.ณัฐกิตติ์ เนื่องเนาวรัตน์

13. ด.ช.ณัฐนนท์ อมรเมศวรินทร์

14. ด.ช.ณัฐภาส ประสบกิจถาวร

15. ด.ญ.ทรรศนนท์ กิจพ่วงสุวรรณ

16. ด.ช.ทศพร พันธุตา

17. ด.ช.ธรรมภณ พลายแดง

18. ด.ช.ธีรภัทร ไกรจิตต์

19. ด.ช.นพณัฐ ยาวไธสง

20. ด.ช.นรภัทร แท่นมณี

21. ด.ช.พิชญุตม์ สังข์เฉย

22. ด.ญ.พิมพ์มาดา ปิติพัฒนะโฆษิต

23. ด.ช.ภูผา โชคพระสมบัติ

24. ด.ช.ภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์

25. ด.ช.ภูษณุ แก้วสีงาม

26. ด.ญ.รัตนาภรณ์ พูลทอง

27. ด.ญ.ลภัสรดา อ่วมอ้อ

28. ด.ช.วโรรส ตันพงศ์

29. ด.ญ.วิยวรรณ เสงี่ยมพักตร์

30.ด.ญ.ศุภิสรา เลิศพิริยพงศ์

31. ด.ช.สุขปวันต์ เมืองสมบัติ

32. ด.ญ.สุชญา อิสราธิกูล

33. ด.ช.อนุภัทร ทองยอดปราสาท

34. ด.ญ.อินสุดา รุ่งเรือง

35. ด.ญ.จีรนันท์ อยู่รวม

36. ด.ช.ชยุตม์ ด.ช.ชยุตม์ สีเทา

37. ด.ญ.ณัฐชยา ทะเลทอง

38. ด.ญ.ณัฐนิชา บุญถาวร

39. ด.ช.วรพล ปิติพัฒนะโฆษิต

40. ด.ช.สรวิชณ์ กล่อมอำภา

 

1. ด.ญ.ชนิสรา แดงฉ่ำ     ผ่านการสอบรอบที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ สสวท.ระดับป.6 การคัดนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2555 (สอบ 17 พ.ย.55)

2. ด.ช.ชยุตม์ สีเทา

3. ด.ช.ณัฐชนน สว่างแจ้ง

4. ด.ญ.ณัฐชยา ทะเลทอง

5. ด.ญ.ณัฐนิชา บุญถาวร

6. ด.ช.ณัฐพล ทองสมนึก

7. ด.ญ.ณิชาพัชร์ นีละพันธ์

8. ด.ช.เดชบดินทร์ นฤภัย

9. ด.ช.ธนวัฒน์ พัฒนา

10 ด.ช.ธนัส วงศ์สมุทร

11 ด.ญ.ปวีพร แย้มปราโมทย์

12 ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์

13 ด.ช.รัชพล ศุภโชคพัฒนพงศ์

14 ด.ช.วรพล ปิติพัฒนะโฆษิต

15 ด.ญ.ศศิรดา แสงสินธุ์

16 ด.ช.สรวุฒิ กล่อมอำภา

17 ด.ช.สราวุฒิ นุชนารถ

18 ด.ญ.สุลักษณ์ กาฬดิษย์

view

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

นาฬิกา

Alternative content

คณะผู้บริหาร

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view