/music/.mp3 http://www.wdk.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 สมุดเยี่ยม

 ChatRoom

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 รวมรูปภาพ

ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรในโรงเรียน

โครงงาน/กิจกรรม

แบ่งปันการเรียนรู้

ผลงานในรอบปี

หน่วยงานราชการ ศธ.

สถิติ

เปิดเว็บ02/02/2011
อัพเดท22/05/2017
ผู้เข้าชม826,779
เปิดเพจ1,339,171

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน ห้องโครงการคณิตศาสตร์ และโครงการสองภาษา

      ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน  ห้องโครงการคณิตศาสตร์

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2556    โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

เลขที่สมัคร

             ชื่อ  -  สกุล

5

เด็กหญิงปภาววิญณ์  ทะลิ

8

เด็กหญิงพรแผ่นดิน  สหัสสพาศน์

12

เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ผลห้า

17

เด็กหญิงจันทรรัตน์  หลินบุตร

18

เด็กหญิงทิพย์เนตร  จันทร์เปล่ง

20

เด็กชายณฐภทร  ทองเงิน

21

เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม

23

เด็กชายกฤติณัฐธ์  บุญประเสริฐ

26

เด็กหญิงชาลิสา  ทองจันดี

30

เด็กหญิงอริสรา   นฤภัย

31

เด็กหหญิงอริสา   นฤภัย

36

เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์

38

เด็กหญิงธนพร   ผิวขำ

39

เด็กหญิงธัญพร    อินมี

53

เด็กหญิงวรรธมน  ยวงใย

55

เด็กหญิงธนารีย์  คล้ายเพชร

66

เด็กหญิงญาธิป    จินตวร

70

เด็กหญิงพิชญาภัค   แสงพิทักษ์

74

เด็กหญิงปณิตา  ฤทธิ์อินทร์

75

เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย

76

เด็กหญิงฐิติรดา  ภู่เงิน

97

เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำทอง

98

เด็กชายติณณภพ  พูลสำราญ

108

เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศิริ

110

เด็กชายปรัตภกร  แก้วระยับ

112

เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล

115

เด็กหญิงคุณามัย   พัชรานุกูลการ

123

เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร

128

เด็กชายณัฐศักดิ์   ทองมาก

133

เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วกำเหนิดพงษ์

146

เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกครื้น

151

เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์

152

เด็กหญิงนันท์นภัส    คุ้มครอง

153

เด็กชายภูมินันท์  ปัญญาประชุม

158

เด็กหญิงกัญชพร  ผ่องน้อย

165

เด็กหญิงณัฐกฤตา   เทียนหอม

169

เด็กชายสุธนัย  กางทอง

175

เด็กหญิงวิรากานต์  พลายแก้ว

178

เด็กชายธนกร    ชนมนัส

186

เด็กชายรัชพล   ศรีทอง

หมายเหตุ

1. รายชื่อนักเรียนไม่ได้เรียงลำดับคะแนน

2. นักเรียนที่สอบผ่าน ให้มารายงานตัว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 - 16.30 น.

                       ประกาศรายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชี สำรอง  ห้องโครงการคณิตศาสตร์

                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา  2556    โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

ลำดับที่

         ชื่อ  -  สกุล

1

เด็กหญิงปัญจพาณ์   ทับสี

2

เด็กหญิงพรรณภัทร   ช่วยบำรุง

3

เด็กหญิงภาสินี    วิวัฒนพูลชัย

4

เด็กหญิงเพียงขวัญ    ม่วงเสม

5

เด็กชายกฤตเมธ    มีเจริญ

6

เด็กหญิงวรพิชชา  รอดเกลี้ยง

7

เด็กหญิงธัญพร  เนตรน้อย

8

เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นิลงาม

9

เด็กหญิงศิรินภา  อังคุณี

10

เด็กหญิงสิตางค์ ศรีสุวรรณ

หมายเหตุ

         1. นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองจะเรียกเมื่อมีผู้สละสิทธิ์เท่านั้น

         2. นักเรียนที่มีรายชื่อสำรอง รอติดต่อจากทางโรงเรียน

         3.นักเรียนที่มีรายชื่อเรียงตามลำดับคะแนน

      

                       ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน  ห้องโครงการสองภาษา (EP)

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2556    โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

เลขที่สมัคร

         ชื่อ  -  สกุล

1

เด็กหญิงอารียากร  ทวีสุข

2

เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง

3

เด็กหญิงวรวีร์  โพยมรัตน์

5

เด็กหญิงพัชรดา  ตีโยบลานนท์

6

เด็กชายชิดชนก  ทรัพย์สิน

7

เด็กหญิงชนิกษ์นิภา  ล้ออิสระตระกูล

8

เด็กหญิงปัณณพร  ต้วมศรี

10

เด็กหญิงปรียาภา  จินดาไทย

11

เด็กชายพิชญภาส์  ตราชูวณิช

12

เด็กหญิงศศิมา  กรกุม

14

เด็กหญิงตมิสา  ติประดิษฐ์

17

เด็กหญิงธนิดา  เทียนลี้

19

เด็กชายสรศักดิ์   คชเกตุ

20

เด็กหญิงรวิสุดา  นุ่มสวน

21

เด็กหญิงปพิชญา  จงดี

24

เด็กชายนภัทร    มณีศิลาสันต์

25

เด็กหญิงภาสินี  ชวนอุดม

26

เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มรักษา

27

เด็กหญิงฏีกาแก้ว  พุทธรักษา

31

เด็กหญิงญาณวีร์  บุญเรือง

34

เด็กชายพัชรพล  นาคอนุเคราะห์

35

เด็กหญิงพิมพิชชยา  อริยถาวรวงศ์

36

เด็กชายธิติวรรธ  แสงดี

37

เด็กหญิงพิชชาภา  เนียมเกิด

38

เด็กชายผาเพชร  สุขเจริญ

39

เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อังสพัทธ์

49

เด็กหญิงวัชราวลี  จำปาเต็ม

50

เด็กหญิงปภาดา  นักเบศร์

51

เด็กหญิงสุภัชญา  ไวยพงษ์ศรี

55

เด็กหญิงเนื้อแพร  หนองมีทรัพย์

หมายเหตุ

1. รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน

2. นักเรียนที่สอบผ่าน ให้มารายงานตัว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.

                      ประกาศรายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชี สำรอง  ห้องโครงการสองภาษา (EP)

                                    ปีการศึกษา  2556    โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

ลำดับที่

         ชื่อ  -  สกุล

1

เด็กชายกีรติ    ปานเนียม

2

เด็กชายธัชกร    อรุณเดชาชัย

3

เด็กหญิงพัทธนันท์    แก้วโชติ

4

เด็กหญิงจริง  ประเสริฐ

5

เด็กชายณฐกร    มีก่ำ

 

view

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

นาฬิกา

Alternative content

คณะผู้บริหาร

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view